Oxford Bookworms Library

Oxford Bookworms Library

OXFORD BOOKSWORM LIBRALY Oxford Bookworms Library 2022 Tuyển tập truyện ngắn Tiếng Anh tuyệt vời. Đã xuất bản khoảng 1200 đầu sách, 7 cấp độ.Mỗi cuốn có khối lượng từ vựng phù hợp và ngữ cảnh theo chuẩn Anh – Mỹ. Đi kèm có hệ thống audio CDs luyện nghe và bài...
SpeakOut 2nd Edition

SpeakOut 2nd Edition

SPEAKOUT 2ND – UPDATED 2022 – FULL [PDF and Video] SpeakOut 2nd là bộ giáo trình Giao Tiếp Tiếng Anh Tuyệt Vời, được xuất bản bởi PERSON, do nhóm tác giả : Antonia Clare, JJ Wilson, Frances Eales và Steve Oakes biên soạn.Được thiết kế theo phương pháp giáo...