Oxford Bookworms Library

Oxford Bookworms Library

OXFORD BOOKSWORM LIBRALY

Oxford Bookworms Library

Oxford Bookworms Library 2022

Tuyển tập truyện ngắn Tiếng Anh tuyệt vời.
Đã xuất bản khoảng 1200 đầu sách, 7 cấp độ.
Mỗi cuốn có khối lượng từ vựng phù hợp và ngữ cảnh theo chuẩn Anh – Mỹ. Đi kèm có hệ thống audio CDs luyện nghe và bài tập kiểm tra khả năng đọc hiểu của giúp người học. 

Phiên bản mới được thiết kế lại theo phương pháp giáo dục hiện đại, nội dung đơn giản, bố cục logic hợp lí, trình bày đẹp mắt… rất hữu ích cho giáo viên và người học Tiếng Anh luyện tập kĩ năng Nghe & Đọc.

Oxford Bookworms Library được sử dụng như một hệ thống bài tập kiểm tra đánh giá trình độ Tiếng Anh cho học viên theo học tại Trung tâm Anh ngữ quốc tế POLCET.

Teacher. Ms Hien

Oxford Bookworms Library

8 ERF Language Learner Literature Award Winners

13 ERF Language Learner Literature Award Finalists

Classics, modern fiction, non-fiction and more – the Oxford Bookworms Library has a book for every student.

Written for secondary and adult students the Oxford Bookworms Library has seven reading levels from A1-C1 of the CEFR with over 270 original and adapted texts graded to ensure a comfortable read at every level.

Books are available with audio and selected books are available as e-books on the Oxford Learner’s Bookshelf and other platforms.

Full for 07 levels:

 • Starter
 • Stage 1. 2, 3, 4, 5, 6
Oxford STORE
Oxford Bookworms Library Full download

Starter - update 2022 Oxford Bookworms Library

Free Download 109 Oxford Bookworms Library Starter Level titles

 • .PDF story file (the newest version)
 • .PDF Workbook with keys
 • CDs (Audio)
 • .PNG images from Google’s Book
 • .Docx files ready for some
  Download
  Oxford Bookworms Library STARTER Full download

  Stage 1 - update 2022 Oxford Bookworms Library

  Free Download 318 Oxford Bookworms Library Level 1 titles

  • .PDF story file (the newest version)
  • .PDF Workbook with keys
  • CDs (Audio)
  • .PNG images from Google’s Book
  • .Docx files ready for some
   Download
   Oxford Bookworms Library Level 1 1

   Stage 2 - update 2022 Oxford Bookworms Library

   Free Download 292 Oxford Bookworms Library Level 2 titles

   • .PDF story file (the newest version)
   • .PDF Workbook with keys
   • CDs (Audio)
   • .PNG images from Google’s Book
   • .Docx files ready for some
    Download
    Oxford Bookworms Library Level 2

    Stage 3 - update 2022 Oxford Bookworms Library

    Free Download 202 Oxford Bookworms Library Level 3 titles

    • .PDF story file (the newest version)
    • .PDF Workbook with keys
    • CDs (Audio)
    • .PNG images from Google’s Book
    • .Docx files ready for some
     Download
     Oxford Bookworms Library Level 3

     Stage 4 - update 2022 Oxford Bookworms Library

     Free Download 103 Oxford Bookworms Library Level 4 titles

     • .PDF story file (the newest version)
     • .PDF Workbook with keys
     • CDs (Audio)
     • .PNG images from Google’s Book
     • .Docx files ready for some
      Download
      Oxford Bookworms Library Level 4

      Stage 5 - update 2022 Oxford Bookworms Library

      Free Download 103 Oxford Bookworms Library Level 5 titles

      • .PDF story file (the newest version)
      • .PDF Workbook with keys
      • CDs (Audio)
      • .PNG images from Google’s Book
      • .Docx files ready for some
       Download
       Oxford Bookworms Library Level 5

       Stage 6 - update 2022 Oxford Bookworms Library

       Free Download 51 Oxford Bookworms Library Level 5 titles

       • .PDF story file (the newest version)
       • .PDF Workbook with keys
       • CDs (Audio)
       • .PNG images from Google’s Book
       • .Docx files ready for some
        Download
        Free download English Reading books The Oxford Bookworms Library Level 6 Third Edition

        SpeakOut 2nd Edition

        SpeakOut 2nd Edition

        cq5dam.web .1600.9600

        SPEAKOUT 2ND – UPDATED 2022 – FULL [PDF and Video]

        SpeakOut 2nd là bộ giáo trình Giao Tiếp Tiếng Anh Tuyệt Vời, được xuất bản bởi PERSON, do nhóm tác giả : Antonia Clare, JJ Wilson, Frances Eales và Steve Oakes biên soạn.
        Được thiết kế theo phương pháp giáo dục hiện đại, nội dung đơn giản, bố cục logic hợp lí, trình bày đẹp mắt… Đặc biệt có hệ thống bài tập rất phong phú đa dạng. 

        Bộ sách gồm 08 Levels trình độ CEFR từ A1 đến C2, phù hợp với mọi cấp độ người học.

        Dưới góc độ chuyên môn, Tiếng Anh POLCET khuyên bạn nên dùng cho mục đích học Giao tiếpTiếng Anh căn bản. Sự kết hợp giữa 04 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết Tiếng Anh được nhóm tác giả cân đối thời lượng nội dung kiếng thức và bố cục khá hợp lý. Người học có độ tuổi trưởng thành có thể sử dụng để học lại từ đầu, xóa mất gốc Tiếng Gốc Tiếng Anh căn bản cũng như mục đích tham khảo để rèn luyện và bổ trợ kiến thức hàng ngày rất tốt. 

        Teacher. Ms Hien

        SpeakOut 2nd Edition

        You can buy from Pearson Store, or at a few books shop, or free Download full set SpeakOut 2nd edition [update 2020] at Books-Here.
        Includes: Teacher’s books, Student’s books, Work books, CDs (Class & Workbook), DVDs (BBC videos, Interviews), Extra materials, Tests…

        Full set of 08 levels:

        • Starter
        • Elementary
        • Pre-Intermediate
        • Intermediate
        • Intermediate Plus
        • Uper-Intermediate
        • Advanced
        • Advanced Plus
        Pearson STORE
        SpeakOut 2nd

        SpeakOut Starter 2nd Edition

        Free Download SpeakOut 2nd Starter level, includes:

        • Student’s book ; Teacher’s book
        • Workbook with keys & Tests
        • CDs (class + workbook)
        • DVD (extra + BBC + interview)
        • Extra materials
         Download
         SpeakOut 2nd Starter

         SpeakOut Elementary 2nd Edition

         Free Download full set SpeakOut 2nd Elementary level:

         • Student’s book ; Teacher’s book
         • Workbook with keys & Tests
         • CDs (class + workbook)
         • DVD (extra + BBC + interview)
         • Extra materials
          Download
          SpeakOut 2nd Elementary2

          SpeakOut Pre-Intermediate 2nd Edition

          Free Download SpeakOut Pre-Intermediate 2nd edition, Includes:

          • Student’s book ; Teacher’s book (newest from pearson)
          • Workbook with keys & Tests
          • CDs (class + workbook)
          • DVD (extra + BBC + interview)
          Download
          SpeakOut 2nd Preintermediate 3

          SpeakOut Intermediate 2nd Edition

          Free Download SpeakOut Intermediater 2nd, Includes:

          • Student’s book ; Teacher’s book
          • Workbook with keys & Tests
          • CDs (class + workbook)
          • DVD (extra + BBC + interview)
          • Extra materials
          Download
          speakout intermediate 2nd edition

          SpeakOut Intermediate Plus 2nd Edition

          Free Download SpeakOut Intermediate Plus 2nd Edition, Includes:

          • Student’s book ; Teacher’s book
          • Workbook with keys & Tests
          • CDs (class + workbook)
          • DVD (extra + BBC + interview)
          • Extra Materials
          Download
          SpeakOut Intermediate Plus 2nd edition full

          SpeakOut Upper-Intermediate 2nd Edition

          Free Download SpeakOut Upper-Intermediate 2nd Edition, Includes:

          • Student’s book ; Teacher’s book
          • Workbook with keys & Tests
          • CDs (class + workbook)
          • DVD (extra + BBC + interview)
          • Extra Materials
          Download
          speakout upper intermediate 2nd

          SpeakOut Advanced 2nd Edition

          Free Download SpeakOut Advanced 2nd Edition, Includes:

          • Student’s book ; Teacher’s book
          • Workbook with keys & Tests
          • CDs (class + workbook)
          • DVD (extra + BBC + interview)
          • Resource
          • Extra materials
          Download
          SpeakOut Advanced 2nd

          SpeakOut Advanced Plus 2nd Ed

          Free Download SpeakOut Advanced Plus 2nd Edition, Includes:

          • Student’s book ; Teacher’s book
          • Workbook with keys & Tests
          • CDs (class + workbook)
          • DVD (extra + BBC + interview)
          • Resource
          • Extra materials
          Download
          SpeakOut Advanced 2nd

          Free Download Full Set SpeakOut 2nd edition – Just share for studying purpose!