OXFORD BOOKSWORM LIBRALY

Oxford Bookworms Library

Oxford Bookworms Library 2022

Tuyển tập truyện ngắn Tiếng Anh tuyệt vời.
Đã xuất bản khoảng 1200 đầu sách, 7 cấp độ.
Mỗi cuốn có khối lượng từ vựng phù hợp và ngữ cảnh theo chuẩn Anh – Mỹ. Đi kèm có hệ thống audio CDs luyện nghe và bài tập kiểm tra khả năng đọc hiểu của giúp người học. 

Phiên bản mới được thiết kế lại theo phương pháp giáo dục hiện đại, nội dung đơn giản, bố cục logic hợp lí, trình bày đẹp mắt… rất hữu ích cho giáo viên và người học Tiếng Anh luyện tập kĩ năng Nghe & Đọc.

Oxford Bookworms Library được sử dụng như một hệ thống bài tập kiểm tra đánh giá trình độ Tiếng Anh cho học viên theo học tại Trung tâm Anh ngữ quốc tế POLCET.

Teacher. Ms Hien

Oxford Bookworms Library

8 ERF Language Learner Literature Award Winners

13 ERF Language Learner Literature Award Finalists

Classics, modern fiction, non-fiction and more – the Oxford Bookworms Library has a book for every student.

Written for secondary and adult students the Oxford Bookworms Library has seven reading levels from A1-C1 of the CEFR with over 270 original and adapted texts graded to ensure a comfortable read at every level.

Books are available with audio and selected books are available as e-books on the Oxford Learner’s Bookshelf and other platforms.

Full for 07 levels:

 • Starter
 • Stage 1. 2, 3, 4, 5, 6
Oxford STORE
Oxford Bookworms Library Full download

Starter - update 2022 Oxford Bookworms Library

Free Download 109 Oxford Bookworms Library Starter Level titles

 • .PDF story file (the newest version)
 • .PDF Workbook with keys
 • CDs (Audio)
 • .PNG images from Google’s Book
 • .Docx files ready for some
  Download
  Oxford Bookworms Library STARTER Full download

  Stage 1 - update 2022 Oxford Bookworms Library

  Free Download 318 Oxford Bookworms Library Level 1 titles

  • .PDF story file (the newest version)
  • .PDF Workbook with keys
  • CDs (Audio)
  • .PNG images from Google’s Book
  • .Docx files ready for some
   Download
   Oxford Bookworms Library Level 1 1

   Stage 2 - update 2022 Oxford Bookworms Library

   Free Download 292 Oxford Bookworms Library Level 2 titles

   • .PDF story file (the newest version)
   • .PDF Workbook with keys
   • CDs (Audio)
   • .PNG images from Google’s Book
   • .Docx files ready for some
    Download
    Oxford Bookworms Library Level 2

    Stage 3 - update 2022 Oxford Bookworms Library

    Free Download 202 Oxford Bookworms Library Level 3 titles

    • .PDF story file (the newest version)
    • .PDF Workbook with keys
    • CDs (Audio)
    • .PNG images from Google’s Book
    • .Docx files ready for some
     Download
     Oxford Bookworms Library Level 3

     Stage 4 - update 2022 Oxford Bookworms Library

     Free Download 103 Oxford Bookworms Library Level 4 titles

     • .PDF story file (the newest version)
     • .PDF Workbook with keys
     • CDs (Audio)
     • .PNG images from Google’s Book
     • .Docx files ready for some
      Download
      Oxford Bookworms Library Level 4

      Stage 5 - update 2022 Oxford Bookworms Library

      Free Download 103 Oxford Bookworms Library Level 5 titles

      • .PDF story file (the newest version)
      • .PDF Workbook with keys
      • CDs (Audio)
      • .PNG images from Google’s Book
      • .Docx files ready for some
       Download
       Oxford Bookworms Library Level 5

       Stage 6 - update 2022 Oxford Bookworms Library

       Free Download 51 Oxford Bookworms Library Level 5 titles

       • .PDF story file (the newest version)
       • .PDF Workbook with keys
       • CDs (Audio)
       • .PNG images from Google’s Book
       • .Docx files ready for some
        Download
        Free download English Reading books The Oxford Bookworms Library Level 6 Third Edition
        Share This