cq5dam.web .1600.9600

SPEAKOUT 2ND – UPDATED 2022 – FULL [PDF and Video]

SpeakOut 2nd là bộ giáo trình Giao Tiếp Tiếng Anh Tuyệt Vời, được xuất bản bởi PERSON, do nhóm tác giả : Antonia Clare, JJ Wilson, Frances Eales và Steve Oakes biên soạn.
Được thiết kế theo phương pháp giáo dục hiện đại, nội dung đơn giản, bố cục logic hợp lí, trình bày đẹp mắt… Đặc biệt có hệ thống bài tập rất phong phú đa dạng. 

Bộ sách gồm 08 Levels trình độ CEFR từ A1 đến C2, phù hợp với mọi cấp độ người học.

Dưới góc độ chuyên môn, Tiếng Anh POLCET khuyên bạn nên dùng cho mục đích học Giao tiếpTiếng Anh căn bản. Sự kết hợp giữa 04 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết Tiếng Anh được nhóm tác giả cân đối thời lượng nội dung kiếng thức và bố cục khá hợp lý. Người học có độ tuổi trưởng thành có thể sử dụng để học lại từ đầu, xóa mất gốc Tiếng Gốc Tiếng Anh căn bản cũng như mục đích tham khảo để rèn luyện và bổ trợ kiến thức hàng ngày rất tốt. 

Teacher. Ms Hien

SpeakOut 2nd Edition

You can buy from Pearson Store, or at a few books shop, or free Download full set SpeakOut 2nd edition [update 2020] at Books-Here.
Includes: Teacher’s books, Student’s books, Work books, CDs (Class & Workbook), DVDs (BBC videos, Interviews), Extra materials, Tests…

Full set of 08 levels:

 • Starter
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Intermediate Plus
 • Uper-Intermediate
 • Advanced
 • Advanced Plus
Pearson STORE
SpeakOut 2nd

SpeakOut Starter 2nd Edition

Free Download SpeakOut 2nd Starter level, includes:

 • Student’s book ; Teacher’s book
 • Workbook with keys & Tests
 • CDs (class + workbook)
 • DVD (extra + BBC + interview)
 • Extra materials
  Download
  SpeakOut 2nd Starter

  SpeakOut Elementary 2nd Edition

  Free Download full set SpeakOut 2nd Elementary level:

  • Student’s book ; Teacher’s book
  • Workbook with keys & Tests
  • CDs (class + workbook)
  • DVD (extra + BBC + interview)
  • Extra materials
   Download
   SpeakOut 2nd Elementary2

   SpeakOut Pre-Intermediate 2nd Edition

   Free Download SpeakOut Pre-Intermediate 2nd edition, Includes:

   • Student’s book ; Teacher’s book (newest from pearson)
   • Workbook with keys & Tests
   • CDs (class + workbook)
   • DVD (extra + BBC + interview)
   Download
   SpeakOut 2nd Preintermediate 3

   SpeakOut Intermediate 2nd Edition

   Free Download SpeakOut Intermediater 2nd, Includes:

   • Student’s book ; Teacher’s book
   • Workbook with keys & Tests
   • CDs (class + workbook)
   • DVD (extra + BBC + interview)
   • Extra materials
   Download
   speakout intermediate 2nd edition

   SpeakOut Intermediate Plus 2nd Edition

   Free Download SpeakOut Intermediate Plus 2nd Edition, Includes:

   • Student’s book ; Teacher’s book
   • Workbook with keys & Tests
   • CDs (class + workbook)
   • DVD (extra + BBC + interview)
   • Extra Materials
   Download
   SpeakOut Intermediate Plus 2nd edition full

   SpeakOut Upper-Intermediate 2nd Edition

   Free Download SpeakOut Upper-Intermediate 2nd Edition, Includes:

   • Student’s book ; Teacher’s book
   • Workbook with keys & Tests
   • CDs (class + workbook)
   • DVD (extra + BBC + interview)
   • Extra Materials
   Download
   speakout upper intermediate 2nd

   SpeakOut Advanced 2nd Edition

   Free Download SpeakOut Advanced 2nd Edition, Includes:

   • Student’s book ; Teacher’s book
   • Workbook with keys & Tests
   • CDs (class + workbook)
   • DVD (extra + BBC + interview)
   • Resource
   • Extra materials
   Download
   SpeakOut Advanced 2nd

   SpeakOut Advanced Plus 2nd Ed

   Free Download SpeakOut Advanced Plus 2nd Edition, Includes:

   • Student’s book ; Teacher’s book
   • Workbook with keys & Tests
   • CDs (class + workbook)
   • DVD (extra + BBC + interview)
   • Resource
   • Extra materials
   Download
   SpeakOut Advanced 2nd

   Free Download Full Set SpeakOut 2nd edition – Just share for studying purpose!

   Share This