SpeakOut 2nd Edition

SpeakOut 2nd Edition

SPEAKOUT 2ND - UPDATED 2022 - FULL [PDF and Video]SpeakOut 2nd là bộ giáo trình Giao Tiếp Tiếng Anh Tuyệt Vời, được xuất bản bởi PERSON, do nhóm tác giả : Antonia Clare, JJ Wilson, Frances Eales và Steve Oakes biên soạn.Được thiết kế theo phương pháp giáo dục hiện...

IELTS Listening Strategy 5 Steps to a Higher Score

IELTS Listening Strategy - 5 Steps to a Higher Score IELTS Listening Strategy - 5 Steps to a Higher Score In this IELTS listening strategy, I discuss 5 steps that you can take to improve your IELTS listening score: predicting the topic, finding keywords, listening for...

Spare by Prince Harry Review and PDF free download 2023

Spare by Prince Harry Review and PDF free download 2023

Ebook Spare by Prince Harry The Duke of Sussex (Author) PDF & EPUB free download [update: 2023] For Harry, this is that story at last. POLCET - POL center of education and training Spare by Prince Harry Publisher ‏ : ‎ Random House (January 10, 2023) Language ‏ :...

Oxford Bookworms Library PDF free download 2023

Oxford Bookworms Library PDF free download 2023

Oxford Bookworms Library 2022 Tuyển tập truyện ngắn Tiếng Anh tuyệt vời. Đã xuất bản khoảng 1200 đầu sách, 7 cấp độ.Mỗi cuốn có khối lượng từ vựng phù hợp và ngữ cảnh theo chuẩn Anh - Mỹ. Đi kèm có hệ thống audio CDs luyện nghe và bài tập kiểm tra khả năng đọc hiểu...

IELTS speaking questions 2020 (part 1)

IELTS speaking questions 2020 (part 1)

Where you Live 1. Where do you live at the moment? 2. What do you like about your neighbourhood? 3. Are there any parks where you live? Work 1. How much work do you do in a week? 2. Do you have to work on weekends as well? 3. Do you like the place where you work? 4....

Đột Phá Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Bằng Flashcards

Đột Phá Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Bằng Flashcards

1. Flashcards là gì? Nói một cách nôm na, Flashcards là những tấm thẻ có hình ảnh được dùng để định nghĩa hoặc gợi nhớ đến 1 hoặc nhiều từ vựng cụ thể nào đó. Thông thường những tấm thẻ Flashcards đều được dùng tối đa 2 mặt: Mặt trước thường là Từ vựng cần nhớ &...

Share This