SpeakOut 2nd Edition

SpeakOut 2nd Edition

cq5dam.web .1600.9600

SPEAKOUT 2ND – UPDATED 2022 – FULL [PDF and Video]

SpeakOut 2nd là bộ giáo trình Giao Tiếp Tiếng Anh Tuyệt Vời, được xuất bản bởi PERSON, do nhóm tác giả : Antonia Clare, JJ Wilson, Frances Eales và Steve Oakes biên soạn.
Được thiết kế theo phương pháp giáo dục hiện đại, nội dung đơn giản, bố cục logic hợp lí, trình bày đẹp mắt… Đặc biệt có hệ thống bài tập rất phong phú đa dạng. 

Bộ sách gồm 08 Levels trình độ CEFR từ A1 đến C2, phù hợp với mọi cấp độ người học.

Dưới góc độ chuyên môn, Tiếng Anh POLCET khuyên bạn nên dùng cho mục đích học Giao tiếpTiếng Anh căn bản. Sự kết hợp giữa 04 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết Tiếng Anh được nhóm tác giả cân đối thời lượng nội dung kiếng thức và bố cục khá hợp lý. Người học có độ tuổi trưởng thành có thể sử dụng để học lại từ đầu, xóa mất gốc Tiếng Gốc Tiếng Anh căn bản cũng như mục đích tham khảo để rèn luyện và bổ trợ kiến thức hàng ngày rất tốt. 

Teacher. Ms Hien

SpeakOut 2nd Edition

You can buy from Pearson Store, or at a few books shop, or free Download full set SpeakOut 2nd edition [update 2020] at Books-Here.
Includes: Teacher’s books, Student’s books, Work books, CDs (Class & Workbook), DVDs (BBC videos, Interviews), Extra materials, Tests…

Full set of 08 levels:

 • Starter
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Intermediate Plus
 • Uper-Intermediate
 • Advanced
 • Advanced Plus
Pearson STORE
SpeakOut 2nd

SpeakOut Starter 2nd Edition

Free Download SpeakOut 2nd Starter level, includes:

 • Student’s book ; Teacher’s book
 • Workbook with keys & Tests
 • CDs (class + workbook)
 • DVD (extra + BBC + interview)
 • Extra materials
  Download
  SpeakOut 2nd Starter

  SpeakOut Elementary 2nd Edition

  Free Download full set SpeakOut 2nd Elementary level:

  • Student’s book ; Teacher’s book
  • Workbook with keys & Tests
  • CDs (class + workbook)
  • DVD (extra + BBC + interview)
  • Extra materials
   Download
   SpeakOut 2nd Elementary2

   SpeakOut Pre-Intermediate 2nd Edition

   Free Download SpeakOut Pre-Intermediate 2nd edition, Includes:

   • Student’s book ; Teacher’s book (newest from pearson)
   • Workbook with keys & Tests
   • CDs (class + workbook)
   • DVD (extra + BBC + interview)
   Download
   SpeakOut 2nd Preintermediate 3

   SpeakOut Intermediate 2nd Edition

   Free Download SpeakOut Intermediater 2nd, Includes:

   • Student’s book ; Teacher’s book
   • Workbook with keys & Tests
   • CDs (class + workbook)
   • DVD (extra + BBC + interview)
   • Extra materials
   Download
   speakout intermediate 2nd edition

   SpeakOut Intermediate Plus 2nd Edition

   Free Download SpeakOut Intermediate Plus 2nd Edition, Includes:

   • Student’s book ; Teacher’s book
   • Workbook with keys & Tests
   • CDs (class + workbook)
   • DVD (extra + BBC + interview)
   • Extra Materials
   Download
   SpeakOut Intermediate Plus 2nd edition full

   SpeakOut Upper-Intermediate 2nd Edition

   Free Download SpeakOut Upper-Intermediate 2nd Edition, Includes:

   • Student’s book ; Teacher’s book
   • Workbook with keys & Tests
   • CDs (class + workbook)
   • DVD (extra + BBC + interview)
   • Extra Materials
   Download
   speakout upper intermediate 2nd

   SpeakOut Advanced 2nd Edition

   Free Download SpeakOut Advanced 2nd Edition, Includes:

   • Student’s book ; Teacher’s book
   • Workbook with keys & Tests
   • CDs (class + workbook)
   • DVD (extra + BBC + interview)
   • Resource
   • Extra materials
   Download
   SpeakOut Advanced 2nd

   SpeakOut Advanced Plus 2nd Ed

   Free Download SpeakOut Advanced Plus 2nd Edition, Includes:

   • Student’s book ; Teacher’s book
   • Workbook with keys & Tests
   • CDs (class + workbook)
   • DVD (extra + BBC + interview)
   • Resource
   • Extra materials
   Download
   SpeakOut Advanced 2nd

   Free Download Full Set SpeakOut 2nd edition – Just share for studying purpose!

   Audio for IELTS Test 10

   Audio for IELTS Test 10 – with 02 CDs.

   Audio for IELTS Test 10

   CD1 for TEST 1 & TEST 2:

   CD2 for TEST 3 & TEST 4:

   Download here:

   DOWNLOAD

    

   Oxford Bookworms Library

   Oxford Bookworms Library

   OXFORD BOOKSWORM LIBRALY

   Oxford Bookworms Library

   Oxford Bookworms Library 2022

   Tuyển tập truyện ngắn Tiếng Anh tuyệt vời.
   Đã xuất bản khoảng 1200 đầu sách, 7 cấp độ.
   Mỗi cuốn có khối lượng từ vựng phù hợp và ngữ cảnh theo chuẩn Anh – Mỹ. Đi kèm có hệ thống audio CDs luyện nghe và bài tập kiểm tra khả năng đọc hiểu của giúp người học. 

   Phiên bản mới được thiết kế lại theo phương pháp giáo dục hiện đại, nội dung đơn giản, bố cục logic hợp lí, trình bày đẹp mắt… rất hữu ích cho giáo viên và người học Tiếng Anh luyện tập kĩ năng Nghe & Đọc.

   Oxford Bookworms Library được sử dụng như một hệ thống bài tập kiểm tra đánh giá trình độ Tiếng Anh cho học viên theo học tại Trung tâm Anh ngữ quốc tế POLCET.

   Teacher. Ms Hien

   Oxford Bookworms Library

   8 ERF Language Learner Literature Award Winners

   13 ERF Language Learner Literature Award Finalists

   Classics, modern fiction, non-fiction and more – the Oxford Bookworms Library has a book for every student.

   Written for secondary and adult students the Oxford Bookworms Library has seven reading levels from A1-C1 of the CEFR with over 270 original and adapted texts graded to ensure a comfortable read at every level.

   Books are available with audio and selected books are available as e-books on the Oxford Learner’s Bookshelf and other platforms.

   Full for 07 levels:

   • Starter
   • Stage 1. 2, 3, 4, 5, 6
   Oxford STORE
   Oxford Bookworms Library Full download

   Starter - update 2022 Oxford Bookworms Library

   Free Download 109 Oxford Bookworms Library Starter Level titles

   • .PDF story file (the newest version)
   • .PDF Workbook with keys
   • CDs (Audio)
   • .PNG images from Google’s Book
   • .Docx files ready for some
    Download
    Oxford Bookworms Library STARTER Full download

    Stage 1 - update 2022 Oxford Bookworms Library

    Free Download 318 Oxford Bookworms Library Level 1 titles

    • .PDF story file (the newest version)
    • .PDF Workbook with keys
    • CDs (Audio)
    • .PNG images from Google’s Book
    • .Docx files ready for some
     Download
     Oxford Bookworms Library Level 1 1

     Stage 2 - update 2022 Oxford Bookworms Library

     Free Download 292 Oxford Bookworms Library Level 2 titles

     • .PDF story file (the newest version)
     • .PDF Workbook with keys
     • CDs (Audio)
     • .PNG images from Google’s Book
     • .Docx files ready for some
      Download
      Oxford Bookworms Library Level 2

      Stage 3 - update 2022 Oxford Bookworms Library

      Free Download 202 Oxford Bookworms Library Level 3 titles

      • .PDF story file (the newest version)
      • .PDF Workbook with keys
      • CDs (Audio)
      • .PNG images from Google’s Book
      • .Docx files ready for some
       Download
       Oxford Bookworms Library Level 3

       Stage 4 - update 2022 Oxford Bookworms Library

       Free Download 103 Oxford Bookworms Library Level 4 titles

       • .PDF story file (the newest version)
       • .PDF Workbook with keys
       • CDs (Audio)
       • .PNG images from Google’s Book
       • .Docx files ready for some
        Download
        Oxford Bookworms Library Level 4

        Stage 5 - update 2022 Oxford Bookworms Library

        Free Download 103 Oxford Bookworms Library Level 5 titles

        • .PDF story file (the newest version)
        • .PDF Workbook with keys
        • CDs (Audio)
        • .PNG images from Google’s Book
        • .Docx files ready for some
         Download
         Oxford Bookworms Library Level 5

         Stage 6 - update 2022 Oxford Bookworms Library

         Free Download 51 Oxford Bookworms Library Level 5 titles

         • .PDF story file (the newest version)
         • .PDF Workbook with keys
         • CDs (Audio)
         • .PNG images from Google’s Book
         • .Docx files ready for some
          Download
          Free download English Reading books The Oxford Bookworms Library Level 6 Third Edition

          IELTS speaking questions 2020 (part 1)

          IELTS speaking questions 2020 (part 1)

          Where you Live
          1. Where do you live at the moment?
          2. What do you like about your neighbourhood?
          3. Are there any parks where you live?

          Work
          1. How much work do you do in a week?
          2. Do you have to work on weekends as well?
          3. Do you like the place where you work?
          4. What would make your work more interesting?

          Perfume
          1. Do you wear perfume or aftershave?
          2. Do you have a favourite kind of perfume or aftershave?
          3. Would you ever give perfume as a gift?
          4. Do people in your country often wear perfume?
          5. Would you ever buy an expensive bottle of perfume?
          6. Do you think people spend too much money on perfume?
          7. Have you received perfume as a gift?

          Jeans
          Do you like to wear jeans?
          How often do you wear jeans?
          Did you use to wear jeans when you were younger?
          Would you pay a lot for jeans?

          Science
          1. Do you like science?
          2. Did you learn about science in primary school?
          3. Did you have science classes at school?
          4. How often do you read about science?
          5. Do you think it is important to study science?

          Cakes/Desserts
          1. Do you like cakes?
          2. Have you ever baked a cake?
          3. How often do you eat cakes?
          4. Do you like having desserts? When do you eat them?
          5. Are cakes popular in your country?
          6. What desserts are popular in your country?

          Pens/Pencils
          Do you usually use a pen/pencil?
          Do you prefer to use a pen or pencil for writing?
          When was the last time you bought a pen/pencil?
          How often do you buy pens/pencils?
          Did you like to write with a pen or pencil when you were a child?
          How would you feel if someone gave you a pen/pencil as a gift?
          Would you pay a lot for a pen/pencil?

          Haircuts
          1. Do you often change your hair style?
          2. Do you enjoy going to the barbershop/hairdresser’s?
          3. What kind of haircuts did you get as a kid?
          4. Do people in your country get a lot of haircuts?
          5. Would you like to change the colour of your hair?

          History
          Do you like history?
          Did you enjoy learning history when you were a child?
          When was the last time you read about history?
          DO you think history is important? Why?

          Teamwork
          Do you like teamwork?
          When was the last time you worked with a team?
          Do you like to work or study with others or just by yourself?
          What’s the most important thing for teamwork?
          Do you like being a leader?
          Do you think teamwork is important?

          Age
          1) Are you happy to be the age you are now?
          2) When you were a child, did you think a lot about your future?
          3) Do people change as they grow older?
          4) Do you think you have changed as you have got older?
          5) What will be different about your life in the future?
          6) Is childhood the happiest time in a person’s life?

          Water
          • How often do you drink water?
          • What kinds of water do you like to drink?
          • Is water expensive in your country?
          • Do you drink bottled water or water from water machines?
          • Do you feel you drink enough water?
          • Did you drink a lot of water when you were younger?
          • How many glasses of water should people drink every day?

          Sky
          • Do you often look at the sky?
          • Do you like to watch stars?
          • Do you prefer to look at the sky during the day or at night?
          • What do you think about when you look at the sky?
          • Have you ever taken a course about stars/planets?
          • Where is the best view of the sky where you live?
          • Are there often clouds in the sky in your country?
          • Is the sky often overcast?
          • Is star-gazing popular in your country?
          • Are there any spectacular sunsets in your country?

          Patience
          • What do you think “patience” is?
          • Do you have patience?
          • Would you say you are a patient person?
          • Have you ever lost your patience?
          • When do you need patience the most?
          • What do you become impatient about?
          • What do you do when you get impatient?

          PLANTS
          • Do you like plants?
          • Do you know a lot about plants?
          • Have you ever had a plant?
          • Would you give a plant as a present?
          • Why do people like plants in their house?
          • Do you have a garden?
          • Do you know how to cultivate plants?

          DREAMS
          • Do you often have dreams?
          • Do you usually remember your dreams?
          • Do you think we can learn something from dreams?
          • Do you share your dreams with other people?
          • Do you think dreams affect life?

          Voice
          Do you like your own voice?
          Do you enjoy recording your voice?
          Do you like listening to it?
          Has your voice ever changed?
          Does your voice sound similar to your parents?
          Are there some people’s voices you don’t like?

          Art
          Do you like going to museums?
          Have you ever been to an art gallery?
          Did you take art classes when you were a child?
          Are there any paintings on the wall in your bedroom?

          Walking
          1. Do you walk a lot?
          2. Did you walk more when you were younger?
          3. Why do some people prefer walking to driving a car?
          4. Do people in your country walk a lot?

          Animals
          1. Do you like animals?
          2. What is your favourite animal?
          3. What do you like about animals?
          4. Are people in your country fond of animals?
          5. Have you ever kept a pet?
          6. Why do some people keep pets at home?

          Wild Animals
          What wild animal do you like the most?
          Have you ever seen any wild animals before?
          Do you like going to the zoo?
          What are the disadvantages of hunting animals?

          Playing
          1. When you were a child, where did you like to play?
          2. Did you prefer playing indoors or outdoors?
          3. What kinds of games did you play?
          4. Do kids benefit more from playing outside?
          5. What was your favourite toy?

          Coffee or Tea
          1. Do you drink coffee or tea?
          2. When did you last drink coffee or tea?
          3. Is coffee or tea more popular in your country?
          4. Which would you offer to visitors who came to your home?

          Relatives
          1. Are your relatives or friends more important to you?
          2. When did you last see your relatives?
          3. How do you spend time with your relatives?
          4. Are people in your country usually close with their relatives?

          Pets
          1. Have you ever had a pet?
          2. What kind of pets do people like to have?
          3. What kinds of pets are common in your country?
          4. Do many people in your country have pets?

          Seasons
          1. Which season do you like the most?
          2. Is it better to live in a place with 4 seasons or just 1?
          3. What is the weather like in your city?
          4. How do people in your country deal with bad weather?

          CLOTHES/Fashion
          • Are clothes and clothing fashions important to you?
          • What different clothes do you wear for different situations?
          • Do you wear different styles of clothes now compared to 10 years ago?
          • Do you think the clothes we wear say something about who we are?
          • Where do you buy most of your clothes? [Why?]
          • How often do you buy new clothes for yourself? [Why?]
          • How do you decide which clothes to buy? [Why?]
          • Have the kinds of clothes you like changed in recent years? [Why? / Why not?]
          • Do you care about fashion?
          • Do people from your country think fashion is important?

          Teachers
          1. Did you ever want to be a teacher?
          2. Which teacher do you remember best?
          3. What did you like most about your teachers?
          4. Do teachers remember their students in your country?

          Crowded Places
          1. Which places in your city are crowded?
          2. Why are those places so crowded?
          3. How do you feel in crowded places?
          4. Have you ever felt comfortable in a very crowded place?

          Film/Movie Star
          1. Who is your favourite film star?
          2. Would you like to be a film star?
          3. Have you ever met a film star in person?
          4. Are film stars popular in your country?

          Cinema
          1. Do you often go to the cinema?
          2. What kinds of movies do you like to watch?
          3. Did you like to go to the cinema when you were a child?
          4. Do you prefer to go alone or with friends?

          Morning Routine
          1. What is your morning routine?
          2. How is your routine different from when you were a child?
          3. What would you like to change about your current routine?
          4. What is a typical morning routine like for people in your country?

          Cooking
          1. Do you like to cook?
          2. Why do some people like cooking?
          3. Do you usually eat at home or eat out?
          4. What do people in your country usually cook?

          Sunglasses
          1. Do you like sunglasses?
          2. How often do you wear sunglasses?
          3. What types of sunglasses do you have?
          4. Would you give sunglasses as a gift?
          5. Is it worth it to spend a lot of money on sunglasses?
          6. Where can you buy sunglasses?
          7. Have you ever lost sunglasses?
          8. Do people in your country like to wear sunglasses?

          Music
          1. Do you like music?
          2. Which types of music do you like?
          3. Would you like to learn a musical instrument?
          4. Have you ever been to a live concert?

          Plants
          1. Do you like plants?
          2. When you were a child, did you like plants?
          3. Have you ever received a plant as a gift?
          4. Where can you learn about growing plants from?

          Boredom
          1. How often do you get bored?
          2. What activity do you do when you are bored?
          3. Do you get bored more now compared to when you were younger?
          4. How do most people in your country deal with boredom?

          Colours
          1. What is your favourite colour?
          2. What colour do you think is good for rooms?
          3. Do you prefer light or dark colours?
          4. What colours do people in your country like to wear?

          Sharing
          • Do you like sharing things with other people?
          • What things do you like to share with others?
          • Is there anything you would not share?
          • Do you think it is important to share?
          • Did your parents encourage you to share?
          • What are the things your parents told you not to share with anyone?
          • Do you think that more people will share cars in the future?

          Public Holidays
          1. What public holidays do you celebrate in your country?
          2. Which public holiday do you like the most?
          3. What do you do during that holiday?
          4. Do you think there should be more public holidays in your country?

          Shoes
          1. Do you prefer to wear shoes that are comfortable or fashionable?
          2. Do you buy many shoes?
          3. How many pairs of shoes do you have?
          4. What is your favourite pair of shoes?
          5. What kind of shoes do you usually wear?
          6. Do you have a favourite pair of shoes?
          7. How often do you buy shoes? Where?
          8. Do you like expensive shoes?
          9. Would you ever spend a lot of money on shoes?
          10. Have you ever bought shoes online?

          Handwriting
          1. Do you have good handwriting?
          2. How did you learn your handwriting?
          3. Do you like receiving hand-written letters?
          4. How important is handwriting in your country?

          Emails
          1. Do you communicate via emails?
          2. Do you prefer getting texts or emails?
          3. Have you ever received an email that made you happy?
          4. Is email popular in your country?

          Reading
          1. Do you like to read?
          2. When do you usually read?
          3. Did you like to read when you were younger?
          4. Do people read less today?

          Food
          1. What kinds of foods do you like to eat?
          2. How different is food in your country today from when you were younger?
          3. Which foods do you dislike?
          4. What foods do people in your country buy at the market?

          Drawing
          1. Do you like drawing?
          2. Which types of drawings do you like?
          3. Would you like to decorate your room with paintings?
          4. Have you ever learned about drawing in school?

          Smiling
          1. When do you usually smile?
          2. How can you identify a fake smile?
          3. When was the last time you saw a bunch of people smiling?
          4. Do you often smile when taking photos?

          Street Markets
          1. Do you like street markets?
          2. What’s the difference between street markets and supermarkets?
          3. Would you prefer a street market or a supermarket in a foreign country?
          4. How popular are street markets in your country?

          Rubbish/Garbage/Litter
          1. How do you react when you see litter on the streets?
          2. Do you recycle?
          3. How do you help keep the streets tidy?
          4. What would you do if someone else dropped some litter?

          Mathematics
          1. Do you like mathematics?
          2. Did you take mathematics lessons?
          3. How do math skills come in handy in daily life?
          4. Have you ever used an electronic calculator?

          Sleep
          1. How much do you sleep every night?
          2. Do you think it’s a good idea to have a nap during the day?
          3. Did you sleep more in the past than you do now?
          4. Do you think old people need more sleep than young people?

          Cards and invitations
          1. Do you often send cards?
          2. On what occasions do you send cards?
          3. Do you prefer to receive cards or emails?
          4. Is sending cards common in your country?

          Books
          1. Do you like reading books?
          2. What kind of books do you like most?
          3. What sort of books did you read as a child?
          4. Is it important to read? Why?

          Countryside
          1. Do you like going to the countryside?
          2. What do you like to do there?
          3. Have you ever lived in the countryside?
          4. Would you like to live in the countryside in the future?

          Friends
          1. Do you think you are a good friend?
          2. Do you still have some friends from your childhood?
          3. Has the types of friends you make changed a lot?
          4. What makes a good friend?

          NUMBERS
          • Do you have a favourite number or a number that is special to you?
          • Do any numbers have special importance in your country?
          • Are you good at memorising numbers? Why / why not?
          • What numbers do people often have to memorise?
          • Do you often use numbers to do things?
          • Would you like to have a job that deals with numbers?

          Cycling
          How often do you ride a bicycle?
          Did you learn riding a bicycle when you were a child?
          Is it easy for you to ride a bicycle in your country?
          What do you think are the benefits of riding a bicycle for a child?
          Is it safe to ride bicycles on the roads?
          How popular are bicycles in your home town?
          Do you think that bikes are suitable for all ages?
          What are the advantages of a bicycle compared to a car?

          Parks
          Do you like parks? Why / why not?
          Are there many public parks in your country?
          Are public parks important in your country?
          What do people in your country like to do in parks or gardens?
          What are the benefits of having gardens in the city?
          Why do people living in cities like public gardens?
          Do you think it is important for cities to have public parks?

          Beautiful Scenery
          Does your hometown have any beautiful scenery?
          Do you like to visit places with beautiful views?
          Do you like to take pictures of beautiful scenery?

          Laughter
          When was the last time you laughed?
          Do you like watching funny TV programmes on TV?
          What kinds of thing make you laugh?
          Do you like making other people laugh? [Why/Why not?]
          Do you think it’s important for friends to laugh together? [Why/Why not?]
          Is laughing the same as feeling happy, do you think? [Why/Why not?]

          Water Sports
          Have you ever done any water sports/
          What kind of water sports do you like doing?
          What kind of water sports would you like to try?
          Are water sports popular in your country?

          Running
          Do you like running?
          Where do you usually go running?
          Have you ever run a long distance?
          Do you think running is a good way to stay healthy?

          Breaks
          Do you prefer a long break or several short breaks?
          How often do you take a break?
          What do you usually do during a break?
          Why do you need to take a break?

          Spending time by yourself/alone
          Do you like spending time by yourself?
          How do you usually spend time when you are by yourself?
          What did you do last time when you were by yourself?

          Concentration
          1. When is concentrating hard for you?
          2. What helps you concentrate more?
          3. Is it easy for you to do two or more things at the same time?
          4. When do you need to concentrate the most?

          2. Does your job require concentrating and attention to detail?
          3. Is it difficult/easy to concentrate? (Why?)
          4. What affects you ability to concentrate?
          5. What type of environment do you need to work peacefully?
          6. Do you (ever) do anything to help you concentrate?
          7. Do you think people can do two things at the same time?

          Jeans
          Perfume
          Science
          Cakes/Desserts
          Pens/Pencils
          Haircuts
          History
          Teamwork
          Age
          Water
          Sky
          Patience
          PLANTS
          DREAMS
          Voice
          Art
          Walking
          Animals
          Wild Animals
          Playing
          Coffee or Tea
          Seasons
          CLOTHES
          Pets
          Relatives
          Teachers
          Crowded Places
          Film/Movie Star
          Cinema
          Morning Routine
          Cooking
          Plants
          Sunglasses
          Boredom
          Colours
          Music
          Public Holidays
          Shoes
          Handwriting
          Sharing
          Emails
          Reading
          Drawing
          Smiling
          Food
          Street Markets
          Rubbish/Garbage/Litter
          Mathematics
          Sleep
          Cards and invitations
          Books
          Countryside
          Friends
          NUMBERS
          Cycling
          Beautiful Scenery
          Parks
          Laughter
          Water Sports
          Running
          Breaks
          Spending time by yourself/alone

          Đột Phá Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Bằng Flashcards

          Đột Phá Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Bằng Flashcards

          Đột phá Từ Vựng Tiếng Anh theo chủ đề bằng FlashCards là phương pháp học Tiếng Anh trực quan, đã được áp dụng rất thành công trên thế giới. Phương pháp tuy không mới nhưng cách áp dụng như thế nào cho hiệu quả thì vẫn còn là câu hỏi lớn dành cho các bậc phụ huynh. Tiếng Anh POLCET sẽ giải đáp thắc mắc của các quý phụ huynh và các bạn học viên thân yêu về Phương pháp "Learning with Flashcards" cực chất này.
          IMG 4010 e1566633537924

          1. Flashcards là gì?

          Nói một cách nôm na, Flashcards là những tấm thẻ có hình ảnh được dùng để định nghĩa hoặc gợi nhớ đến 1 hoặc nhiều từ vựng cụ thể nào đó. Thông thường những tấm thẻ Flashcards đều được dùng tối đa 2 mặt:
          • Mặt trước thường là Từ vựng cần nhớ & Hình ảnh giúp gợi nhớ.
          • Mặt sau thường được dùng để giải thích rõ ràng hơn về từ vựng cần nhớ ví dụ như: Phiên âm kèm theo định nghĩa bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt, hoặc đưa ra ví dụ về cách dùng, từ đồng nghĩa, trái nghĩa…

          2. Learning with Flashcards là gì?

          Thực ra, việc ghi nhớ 1 từ hoặc 1 cụm từ sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc nhớ 1 hình ảnh cụ thể..

          Các phương pháp học truyền thống thường dùng phương pháp “Word by Word” – dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt hoặc ngược lại. Phương pháp này thực sự dễ gây nhàm chán và tạo áp lực cho trẻ em, ngay cả đối với người lớn cũng vậy.

          Như một hệ quả, Phương pháp mới tốt hơn ưu việt hơn – “Learning with flashcards” – học từ vựng bằng hình ảnh ra đời và nhanh chóng được nhân rộng.

          IMG 3999

          3. Sử dụng FlashCards hiệu quả

          Thẻ học Flashcards có rất nhiều ưu điểm:

          • Trực quan sinh động đỡ gây nhàm chán và giảm áp lực cho người học;
          • Dễ học, dễ nhớ. Hình ảnh bao giờ cũng dễ hơn chữ;
          • Hình ảnh có màu sắc kích thích sự tập trung của mắt;
          • Tăng khả năng ghi nhớ dài hạn của não bộ;
          • Kích thích gợi nhớ tích cực bằng hình ảnh..
          • Kích thích tạo phản xạ ngôn ngữ bằng tình huống;
          • Nền tảng tích cực để học và hiểu Tiếng Anh bằng Tiếng Anh – phương pháp “English by English“.
          • …etc… (v.v)

          Playing with Flashcards 

          Dựa trên kinh nghiệm giảng dạy thực tế, để phát huy tối đa các công dụng vượt trội của Flashcards, POLCET xin chia sẻ một số game vừa học vừa chơi áp dụng tốt với đối tượng trẻ em như sau:

          Các phụ huynh vận dụng sáng tạo tùy theo từng khả năng của bé để tăng giảm độ khó cho phù hợp: 

          3.1 Trò chơi: “Bingo”

          Phụ huynh lần lượt đưa ra hình ảnh và đọc to từ vựng được nhắc đến, để trẻ đọc theo – lưu ý cố gắng “chuẩn” theo phiên âm (in ở mặt sau). Mỗi lần trẻ đọc đứng hãy nói “Bingo” để khích lệ trẻ. Số Flashcards được sử dụng nên tăng dần theo mức độ ghi nhớ của từng trẻ. Khởi đầu tốt nhất là 3-5 từ. 

          Chỉ nên học theo từng cụm chủ đề, tránh sự phân tâm cũng như liên tưởng sai lệch. Phụ huynh hãy lặp đi lặp lại khoảng 2-3 lần, rồi đề nghị trẻ tự đọc theo hình ảnh được đưa ra. Việc này giúp hình thành thói quen phản xạ ngôn ngữ theo hình ảnh và tình huống thực tế.. Không khuyến khích trẻ nhìn vào chữ.

          3.2 Trò chơi: “Xáo bài” – Snap

          Sau khi trẻ thuần thục và tự tin với trò chơi “lặp đi lặp lại”. Phụ huynh hãy đảo thứ tự các flashcards một cách ngẫu nhiên để kiểm chứng mức độ ghi nhớ thực sự của trẻ. Nếu trẻ gặp khó thì phụ huynh hãy lặp lại 1 lần để trẻ đọc theo nhé. Hãy nhớ nói “Bingo” một cách hào hứng – mỗi khi trẻ đọc đúng.

          Khi trẻ đã “trôi chảy” thì hãy tách nhóm để riêng những Flashcards đó sang 1 bên để tiện ôn luyện, kiểm tra sau này. Những Flashcards khó nhớ đối với trẻ thì cũng nên để riêng ra cho trẻ ôn thêm sau.

          Playing with Flashcards

          3.3 Trò chơi: “Thử thách thực sự”

          Khi trẻ đã vượt qua được hơn 20 Flashcards thì phụ huynh có thể trộn ngẫu nhiên và lấy tay che đi phần chữ trên mặt Flashcard để trẻ chỉ thấy hình ảnh gợi nhớ và yêu cầu đọc lên từ được che khuất.

          Luôn nhớ khích lệ “Bingo” mỗi khi bạn ấy đọc tốt sẽ thêm động lực và hứng khởi mạnh mẽ đối với trẻ.

          3.4 Trò chơi: “Úp – Lật”

          Phụ huynh đặt úp 4-10 tấm thẻ Flashcards lên bàn rồi  đọc to 1 từ bất kì, trẻ được phép mở từng Flashcards lên, nếu chọn đúng thì đọc to từ khóa, nếu chưa đúng thì úp Flashcards xuống và tiếp tục tìm…
          Lưu ý: đưa Flashcards mà trẻ khó nhớ vào, và để trẻ tìm lúc cuối cùng. Việc này sẽ giúp trẻ tự tin hơn với tấm thẻ khó học, khó nhớ đó.

          t phá từ vựng tiếng anh bằng Flashcards

          3.5 Trò chơi: “Nhanh và Nguy hiểm” 

          Có thể áp dụng cho nhiều trẻ chơi cùng 1 lúc.
          Phụ huynh bày 10-20 tấm Flashcards ra bàn/ sàn nhà. Các trẻ đứng/ ngồi xung quanh. Phụ huynh sẽ ngẫu nhiên đọc to 1 từ để trẻ nhanh chóng tìm và đặt tay lên trên tấm thẻ tương ứng. Ai chọn đúng và nhanh nhất sẽ thắng cuộc. Quá 3-5 giây là thua cuộc, tùy vào mức độ nhanh nhẹn của trẻ.

          Mức độ khó hơn: Đọc liên tục 2-3 từ vựng để luyện khả năng phản xạ cho trẻ. Lặp lại “câu đố” khi thấy trẻ có sự lúng túng.

          3.6 Trò chơi: “Hoán đổi”

          Khi trẻ đã rất thuần thục số lượng 50 Flashcards (1 bộ từ vựng theo chủ đề) thì chính là lúc trẻ muốn trở thành người đố, và nói “Bingo” mỗi khi phụ huynh đoán đúng.
          Việc phụ huynh đôi khi cố tình “đọc sai” hoặc chủ động “hỏi bài” là cách tốt để trẻ có thêm cơ hội được “ôn lại” từ vựng, cũng như khích lệ trẻ chủ động hỏi những từ không biết hoặc chưa chắc chắn.

          Hãy nhớ: “Khi được đóng vai người truyền đạt kiến thức thì trí nhớ lâu dài của trẻ được tăng lên đáng kể“!

          Chúc các quý phụ huynh có những trải nghiệm tuyệt vời khi học cùng với trẻ theo phương pháp !

           

          Family – Flashcards

          Family – Flashcards

          Nhìn tổng thể, khách quan, bộ Family flashcards này được thiết kế – biên soạn và in ấn chất lượng rất tốt, xứng đáng 5/5*.
          Học sinh của tôi rất hào hứng và thích thú với việc thực hành luyện tập từ vựng cùng bộ flashcards này. Nhờ vậy kết quả ghi nhớ từ tăng đáng kể.

          Ms Thu Hien

          Giáo Viên, Anh ngữ Quốc tế POLCET

          IMG 4005

          POL ra mắt bộ 50 Flashcards chủ đề Family. Được thiết kế dựa trên kho tài liệu giảng dạy của Anh ngữ quốc tế POLCET.

           Từ vựng có đầy đủ Hình ảnh mô tả, phiên âm chuẩn Anh-Anh, kèm lời giải thích vắn tắt nghĩa của từ – trích từ Oxford Dictionary 2019. 

          IMG 4010 e1566633537924
          1. Chất liệu giấy in ảnh Canon cao cấp.
          2. Mực in màu Epson chính hãng.
          3. Hình ảnh minh họa đẹp, sinh động.
          4. Thiết kế nội dung khoa học.
          5. Phủ UV bóng & cán màng bảo vệ.
          6. Mỗi thẻ được thiết kế theo kích thước chuẩn 4×8 cm, vừa tay với mọi đối tượng học viên. Rất thuận tiện để sử dụng học từ vựng mọi nơi mọi lúc.

          Giá bán: 50.000 VNĐ ( chỉ có tại POLCET)

          IMG 4006

          Price: Just 2 USD 

          Bộ Flashcards này, chất lượng có thể nói là tương đương, có phần nhỉnh hơn của Cambridge & ELS mà tôi đã từng sử dụng. Tôi và học sinh của tôi thực sự rất ấn tượng về bộ Flashcards này.

          Darina

          English Master from London, UK.

          Chỉ có thể nói là tuyệt vời! Đây là bộ Flashcards tốt nhất mà tôi từng dùng.
          Mong chờ bộ tiếp theo của các bạn,

          Ekaterina

          English teacher, from Moscow, Ru.

          Sold Out (100 days)

          In Order

          • LOVE; LIKE 100% 100%
          • Quality 95% 95%
          • Price 90% 90%
          • Design 88% 88%

          Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả

          Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả

          Bài viết này sẽ chỉ cho bạn phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả, dựa trên việc đúc kết kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm dạy-học và phương pháp ATFI – học Tiếng Anh tích cực, chủ động do Trung tâm Anh ngữ Quốc tế POLCET phát triển. Việc học Tiếng Anh từ gốc đã giúp xóa mất gốc Tiếng Anh triệt để cho nhiều bạn Học viên. Vậy họ đã làm như thế nào để chinh phục được Tiếng Anh??

          Phương pháp học tiếng anh hiệu quả

          Hãy tạm quên việc học Ngữ pháp đi!
          Hãy nhớ rằng nhiều người đã mài thủng đũng quần
          trên ghế nhà trường cả chục năm để học Ngữ pháp Tiếng Anh đến mức thuộc làu như cháo chảy rồi. Nhưng sự thật là họ vẫn chưa thể giao tiếp được với người nước ngoài.
          Đáng buồn thay, hiện tượng này thường thấy ở Việt Nam.
          ————–

          Tiến sĩ ngôn ngữ, Dr. LEONA – Giám đốc đào tạo của POLCET

          Bí Quyết Số 01 : “Học cách Phát Âm chuẩn”

          Lắng Nghe & Quan Sát
          Việc Lắng nghe các đoạn ghi âm chuẩn Anh-Anh, hoặc Anh-Mỹ giúp bạn có giảm nhận về âm thanh chuẩn, giai điệu của từng từ, từng câu ngắn, rồi đến câu dài trong Tiếng Anh. Một đứa bé khi mới lọt lòng thường rất giỏi việc “hóng chuyện” – đó cũng chính là quá trình lắng nghe, tiếp đó là ghi nhớ từng âm đơn lẻ, âm phức hợp… Kĩ năng lắng nghe, quan sát và phân tích giai điệu âm giúp bạn nắm được “thóp” của việc phát âm. Đó chính là bí quyết của các bạn giỏi bắt trước về ngôn ngữ.

          Ghi Nhớ & Cảm Nhận
          Ghi nhớ và Cảm nhận tốt sẽ giúp bạn tự đánh giá âm nghe được là đúng hay sai, cũng như phân biệt rõ ràng những từ có âm gần giống nhau. Việc Lắng và quan sát sẽ giúp bạn lượm nhặt được rất nhiều lượng kiến thức về ngôn ngữ, nhưng nếu không ghi nhớ và cảm nhận được thì thật đáng buồn. Vì khi đó việc học Tiếng Anh của bạn giống như quá trình đổ nước vào thùng rỗng, không có đáy.
          Vậy làm sao để thẩm thấu được lượng từ vựng và kiến thức mà bạn học được?
          Việc cần làm chỉ là trau dồi chúng thường xuyên mà thôi!!
          Bí quyết mách bạn: Mỗi ngày học 15 phút, 1 tuần bạn học khoảng: 7×15= 105 phút ~ gần 2 tiếng/ tuần. Theo cách đó, kết quả sẽ tốt hơn phương án dành trọn hẳn 1 ngày (>8 tiếng)/ tuần để học Tiếng Anh.

          luyện ngữ âm chuẩn
          Vị trí đặt lưỡi để phát âm chuẩn theo bảng phiên âm quốc tế

          Bắt Trước & Tự Sửa Lỗi Sai
          Để trở thành ngôn ngữ giao tiếp, thì ngoài việc nghe hiểu, bạn cần phải nói chuẩn (phát âm chuẩn) để người bản xứ hiểu. Để làm được điều đó, cách duy nhất là thực hành ” Bắt Trước & Tự Sửa Lỗi Sai “. Hãy bắt trước phát âm chuẩn theo người ngoại quốc, từ âm vần bạn nghe thấy cho đến nhịp điệu câu từ bạn cảm nhận được. Việc này rất quan trọng trong việc “hiệu chuẩn” vốn từ vựng mà bạn đã, đang và tiếp tục học được.
          Theo các nghiên cứu được công bố của trường Đại học Cambridge, chỉ cần nghe-nói chuẩn xác khoảng 600+ từ vựng đơn giản là bạn có thể đi du lịch một mình khắp các quốc gia nói Tiếng Anh rồi. Tương tư, khi bạn có hơn 1000+ từ vựng chuẩn xác thì bạn có thể bắt đầu sống, học tập hoặc làm việc tại Anh quốc.

          Muốn Phát âm chuẩn như người nước ngoài, trước tiên hãy chịu khó lắng nghe người bản xứ phát âm, quan sát cách họ phát âm (nhìn khẩu hình âm), ghi nhớ & cảm nhận, rồi cố gắng bắt trước theo họ, tự phát hiện lỗi sai rồi sửa. Cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi bạn có thể phát âm được mọi từ trong từ điển Tiếng Anh.
          Hãy liên tưởng tới quá trình học ngôn ngữ của một đứa trẻ từ khi mới lọt lòng..
          MS Hiền

          – Ms. Thu Hien, Giáo viên KEY của POLCCET
          – Tác giả của phương pháp ATFI

          Bí Quyết Số 02 : LuyệnPhản xạ ngôn ngữ theo thời gian thực

          Phản xạ ngôn ngữ theo thời gian thực chính là việc bạn đọc hoặc nghe hiểu tức thời, và sẵn sàng tương tác trở lại bằng ngôn ngữ Anh quốc chuẩn.
          Việc Luyện phát âm chuẩn chỉ là bước đầu mang tính chất “thụ động”, để trở thành ngôn ngữ giao tiếp, thì âm thanh cần gắn với hành động, sự vật, sự việc cụ thể. Đó chính là quá trình xử lý thông tin ngôn ngữ trong não bộ. Nếu có phương pháp đúng thì thời gian để bạn hiểu và tiếp nhận hết thông tin sẽ gần như tức thời, chúng tôi gọi đó là phản xạ thời gian thực (real -time).

          Xét ví dụ sau: Khi bạn nghe thấy âm thanh hoặc chữ viết “Green pen” bạn sẽ nghĩ cái gì trước tiên? Theo phương pháp học truyền thống, bạn được dạy dưới dạng từ mới: “pen” = “cây bút” (cây viết); “green” là “màu xanh lá“. Khi đó, khi gặp cụm từ hoặc cụm âm “green pen” = “green” + “pen” = “màu xanh lá” + “cây bút” = “cây bút màu xanh lá“. Việc phân tích và dịch từng từ “word by word” như vậy sẽ khiến não của bạn trở nên chậm chạp vô cùng trong việc xử lý câu phức và phản xạ ngôn ngữ trong giao tiếp.

          Để khắc phục điều đó, theo Phương pháp ATFI của POLCET, hãy gắn âm hoặc chữ “pen” với hình ảnh “cây bút” thực thể, “green” với màu “xanh lá” thực thể. Khi đó, nếu gặp “green pen“, hình ảnh bạn liên tưởng tới chính là “cây bút có màu xanh lá” thực thể. Việc gắn kết âm thanh “pen” với chữ viết “pen” cũng là bí quyết để có được Phản xạ ngôn ngữ theo thời gian thực.

          Để biết thêm thông tin chi tiết về Phương pháp học Tiếng Anh ATFI. Cũng như kiểm tra trình độ năng lực Anh ngữ hiện tại, tư vấn lộ trình học Tiếng Anh hiệu quả và phù hợp với bạn nhất… Vui lòng liên hệ trực tiếp với POLCET để đặt lịch hẹn với giáo viên phụ trách chuyên môn của chúng tôi!

          Share This