Be Member

Khi đăng kí tài khoản miễn phí truy cập toàn bộ bài Test-Free của chúng tôi
Apply Now

Happy Members

“Tôi đã thử trải nghiệm hơn 200 bài tests của POLCET. Đôi lời chia sẻ: Nội dung đa dạng, có đủ các bài test chuyên đề, tổng hợp, luyện kĩ năng, thi thử… rất ý nghĩa và phù hợp với đa dạng đối tượng người học Tiếng Anh. Xem kết quả và đối chứng với đáp án chuẩn là tính năng mở – rất hữu ích cho người dùng.”

Tuấn Trần

Giáo viên Tiếng Anh, HOU

“I’ve tried many sites have doing-english-tests. Just POLCET’s site let me doing many many test , even without signing. I can see all my wrong-answers. It’s very useful for me and every-body. Thank you so much”

Tamim Joyardar

Teacher, HN-RMIT

“I love your site! 
I  started learning English 2 years ago. I know that do tests is very important for learning any subject, not only English. Other sites always require signing or be paid – member to access the tests. But POLCET is very different. Thank you, POLCET”

Hasan Milon

IT manager, Carrot ltd.,

Share This