Lộ trình Tiếng Anh cơ bản – Step to Fluency

Lộ trình Tiếng Anh cơ bản “Tiếng Anh rất quan trọng đối với bạn. Bạn rất muốn làm chủ Anh ngữ trong giao tiếp nhưng Bạn không biết bắt đầu từ đâu? hoặc bạn đã cố nhưng không thành công? Bạn chưa có phương pháp học Tiếng Anh phù hợp? Nỗ lực của bạn là chưa đủ??...
Vocabulary – COOKING

Vocabulary – COOKING

Từ vựng Tiếng Anh – Chủ đề Nấu Bếp POLCET gửi tới các bạn một số Từ vựng Tiếng Anh Động từ thông dụng 1. stir /stɜːʳ/ – khuấy, quấy 2. grate /greɪt/ – nạo 3. open /ˈəʊ.pən/ – mở 4. pour /pɔːʳ/ – rót 5. peel /piːl/ – gọt vỏ 6. carve...
Vocabulary – Restaurant (PIII)

Vocabulary – Restaurant (PIII)

Từ vựng Tiếng Anh – Restaurant vocabulary Từ vựng tiếng anh với chủ đề nhà hàng được POLCET giới thiệu tới các bạn một cách dễ học dễ nhớ nhất. Hình ảnh và phiên âm cùng nghĩa của từ được đính kèm. Phần III – Món ăn thông dụng (tiếp) 1. beef /biːf/ –...