Vocabulary – JOBs

baker /ˈbeɪ.kəʳ/ – thợ làm bánh mì barber /ˈbɑː.bəʳ/ – thợ cắt tóc butcher /ˈbʊtʃ.əʳ/ – người bán thịt carpenter /ˈkɑː.pɪn.təʳ/ – thợ mộc         detective /dɪˈtek.tɪv/ – thám tử fingerprint /ˈfɪŋ.gə.prɪnt/ – dấu vân tay fire...

Giáo viên nước ngoài lý giải vì sao người Việt khó học tiếng Anh

Mẹ tôi sang Việt Nam thăm tôi và rất bối rối vì không thể hiểu được tiếng Anh của hàng xóm người Việt.     Jesse Peterson, một người từng dạy tiếng Anh ở Việt Nam đã có những chia sẻ qua bài viết này:     Khi còn học ở Canada, tôi từng làm việc tại một nhà hàng. Người...

How to Study Effectively

How to Study Effectively, Stay Organised and Manage Your Time in School Want to ace your next test or exam? Want to be the top of the class? Well, you are in the right place. Studying, managing your time and organizing are the main components of your school life. But...