ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHER RECRUITEMENT

POLCET is running a project for children from 4 to 9. We are looking for competent English as a foreign language teachers for the following position:     1. Main responsibilities: -Teach English in classrooms of children from 4 to 9 years old. Contents of lessons...

Lịch khai giảng tháng 05/2014

  POLCET – LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN THÁNG 05/2014   Lớp Ngày khai giảng Lịch học Số buổi Ca học Phòng học Tiếng Anh cho người bắt đầu 09/05/2014 T2 + T5 + T6 51 buổi Ca 5: 18h00 – 19h30 A 301 Khóa học cấp tốc Phát âm chuẩn Quốc tế 10/05/2014 T3 +  T4 + T7 6 buổi...

Câu hỏi trắc nghiệm hay

Polcet – câu hỏi trắc nghiệm hay     1.     I asked Francis to clean the car, and he did … A. a well job B. the job good C. a good job D. a job well   2.     I like that photo very much. Could you make an … for me?  A. increase  B. enlargement C....

POLCET tuyển giáo viên nước ngoài

  Hiện nay, Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế POLCET đang thực hiện Dự án đào tạo cho học sinh có độ tuổi từ 4 đến 9 tuổi. Do đó, Trung tâm cần tuyển thêm một số giáo viên dạy tiếng Anh là người nước ngoài đáp ứng được các tiêu chí sau:   1. Mô tả công việc: Giảng dạy tiếng...