10 câu nói tiếng Anh hay nhất về tình bạn

  1. I love you not because of who you are, but because of who I am when I amwith you.-Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn.     2. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t makeyou...

Những từ viết tắt Teen thường dùng (p1)

Tổng hợp những từ viết tắt (abbreviation) Teen thường dùng khi nhắn tin (texting) hoặc dùng trên facebook.     stt = status: trạng thái, tình trạng cmt = comment: bình luận ad = admin, administrator: quản trị viên mem = member: thành viên rela = relationship: mối quan...

Những câu cần biết khi thuyết trình tiếng Anh

Những mẫu câu  thường sử dụng trong việc trình bày một bài thuyết trình tiếng Anh.   I. INTRODUCING YOURSELF – TỰ GIỚI THIỆU Good morning, ladies and gentlemen. (Chào buổi sáng quí ông/bà) Good afternoon, everybody (Chào buổi chiều mọi người.) I’m … , from...