IELTS là gì?

  Tìm hiểu về IELTS – Tiếng Anh tiêu chuẩn quốc tế.   1. IELTS là gì? Những ai cần thi IELTS? Mức điểm bao nhiêu là đạt yêu cầu? IELTS là từ viết tắt của International English Language Testing System, có nghĩa là hệ thống Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế. Đây là một...