Polcet – Thành ngữ tiếng Anh giao tiếp thông dụng

 

Thành ngữ tiếng Anh giao tiếp thông dụng

 

 

1) Khỏe như trâu.

As strong as a horse.

2) Đường nào cũng về La Mã.

All roads lead to Rome.

3) Hữu xạ tự nhiên hương.

Good wine needs no bush.

4) Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Diamond cuts diamond.

5) Thương cho roi cho vọt.

Spare the rod and spoil the child.

6) Nói một đường làm một nẻo.

Speak one way and act another.

7) Đừng đánh giá con người qua bề ngoài.

Don’t judge a book by its cover.

8) Nói gần nói xa chẳng qua nói thật.

It’s no use beating around the bush.

9) Xa mặt cách lòng.

Out of sight out of mind.