Tổng hợp những từ viết tắt (abbreviation) Teen thường dùng khi nhắn tin (texting) hoặc dùng trên facebook.

 

Những từ viết tắt Teen thường dùng

 


stt
= status: trạng thái, tình trạng
cmt = comment: bình luận
ad = admin, administrator: quản trị viên
mem = member: thành viên
rela = relationship: mối quan hệ
pr = public relations: quan hệ công chúng
cfs = confession: tự thổ lộ, tự thú
19 = one night: một đêm
29 = tonight: tối nay
ib (hoặc inb) = inbox: hộp thư đến, nhắn tin riêng (trong facebook)
FA = forever alone: cô đơn mãi mãi
FB = facebook
FC = fan club
FD = free day: ngày nghỉ
FS = fan sign: tấm bảng viết và vẽ tay được trang trí nhiều màu
sắc, slogan thể hiện sự hâm mộ thần tượng hoặc đối tượng yêu
thích
PS = post script: tái bút
5ting = fighting (số 5 là five, đọc giống fight). Ví dụ profile = pro5